• Karjäärinõustamine

Karjäärinõustamine

Kuidas liituda e-karjäärinõustamisega

Microsoft Teams on rakendus, kus saab teistega kohtuda virtuaalses ruumis. Seal saab vestlusaknas üksteisega suhelda, jagada oma kaamerapilti ja heli ning näha ja kuulda teisi ruumis olijaid.

Tegu on keskkonnaga mis on tasuta ning lihtne. Karjäärispetsialistid tutvustavad Sulle Teamsi võimalusi teenuse alguses.

Kui soovid rakenduse alla laadida, saad seda teha tasuta siit.

Karjäärinõustamine

Oleme Sulle toeks, et saaksid teha enesekindlaid karjäärivalikuid. Eesti Töötukassa karjääriteenuste kasutamisel ei ole piiranguid ning need on tasuta igaühele. Karjääriteenused on mõeldud kõikidele soovijatele: õpilastele, noortele, tööotsijatele, töötajatele, lapsevanematele, pensioniealistele. Kasutame teenuse osutamiseks Microsoft Teams keskkonda. 

Sul on võimalus osaleda Suveks tööle messil karjäärinõustamisel. 

Osale karjäärinõustamisel, kui soovid:

 • arutada töötamise võimalusi ja mõelda läbi enda sobivus soovitud ametikohale;
 • tundma õppida enda oskuseid ja teadmisi, et töömaailmas toimuvate muudatustega kaasas käia;
 • läbi mõelda, miks on muutused vajalikud ja mis aitab nendega kohaneda;
 • kaaluda võimalusi õppima asumiseks ning kuidas jagada aega töötamise ja õppimise vahel;
 • leida uusi võimalusi, kui mingil põhjusel vanal ametikohal ei saa enam töötada;
 • kaaluda suuremaid muudatusi oma tööelus;
 • seada eesmärgid ja koostada tegevusplaan oma tööalaste unistuste elluviimiseks;

Kahjuks ei ole messil rohkem vabu aegu karjäärinõustamisel osalemiseks. Küll aga saad endale aega broneerida mugavalt aadressil www.tootukassa.ee/ru/tkauth/login
 

Консультация по карьере

Кажется, что при выборе карьеры находишься на распутье? Поддержим тебя, чтобы ты смог сделать осознанный выбор. Пользование услугами по карьере Эстонской Кассы по безработице не ограничено, и они бесплатны для всех.  Услуги по карьере предназначены для всех желающих: учащихся, молодёжи, соискателей работы, работающих людей, родителей, людей пенсионного возраста. 

Предлагаем все услуги по карьере в онлайн формате и используем для этого среду Microsoft Teams.

У тебя есть возможность принять участие на консультации по карьере на ярмарке "Летом на работу".

Обращайся к карьерному консультанту, если хочешь

 • обсудить варианты трудоустройства и определить, насколько эти должности тебе подходят;
 • оценить свои умения и знания, чтобы идти в ногу с изменениями на рынке труда;
 • осмыслить, почему необходимы изменения и что поможет адаптироваться к ним;
 • взвесить возможность пойти учиться и правильно разграничить время между работой и учёбой;
 • найти новые возможности, если по какой-то причине нельзя больше работать на прежней должности;
 • планировать серьезные изменения в своей трудовой жизни;
 • определить цели и составить план действий для претворения в жизнь карьеры своей мечты.

К сожалению, для участия в консультировании по карьере на ярмарке больше нет свободного времени. Однако, в дальнейшем ты можешь удобно забронировать время консультирования по адресу www.tootukassa.ee/ru/tkauth/login

Karjäärinurk

Tunned, et oled oma karjäärivalikute ristteel? Oleme Sulle toeks, et saaksid teha enesekindlaid karjäärivalikuid. Eesti Töötukassa karjääriteenuste kasutamisel ei ole piiranguid ning need on tasuta igaühele. 

Karjääriteenused on mõeldud kõikidele soovijatele: õpilastele, noortele, tööotsijatele, töötajatele, lapsevanematele, pensioniealistele.

Pakume kõiki oma karjääriteenuseid...

Vaata rohkem
Küsi siit